Sisterhood

Growing together

Det er navnet på ei rekkje jente/ kvinnesamlingar der me kjem saman for å prisa Gud, lytta til vitnesbyrd, dela eit måltid saman og bli oppmuntra og inspirert

Kanskje saknar du eit «kvardagsfelleskap» der du kan føla deg varmt velkommen og inklude.

Følg Sisterhood på Facebook.