Bønnemøte

Bibel, bønn og kaffe

Kvar torsdag kl. 11.00 – 12.00 er du velkommen til bønnemøte på Leirvik Bedehus.