KRAFT

KRAFT – teneste- og leiarkonferanse

Arrangør: Indremisjonssamskipnaden

Ein årlig teneste- og leiarkonferanse.

Konferansen er for alle interesserte; enten du er leiar i eit barne- eller ungdomslag, med i eit styre, er med i teneste på ulikt vis eller kunne tenkt deg å bli med i teneste.