Barnelag 5.-7.klasse

Me møtest kvar fredag kl. 18.00 -19.30 i kjellaren på Leirvik Bedehus

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt med Mariann,
Mob: 99363970.