Møtekalender

Møteoversikt haust 2019

Velkommen til møte på Leirvik Bedehus.

 • 11.august – Ingvild Løklingholm – Kl. 11.00
 • 24.august – Lovsangskveld – Kl. 19.00
 • 25. august – Oppstartsmøte – Ingvild Løklingholm – Kl. 11.00  
 • 1. september – Lovsang, bønn og dele – Kl. 11.00
 • 8. september – Tor Espen Kristensen – Kl. 11.00
 • 21. september – Fellesmøte Asia Link
 • 22. september – Ingvild Løklingholm – Kl.11.00
 • 28. september – KRAFT
 • 6. oktober – Håkon Hartveit – Kl. 11.00
 • 11.-13. oktober – Pit Stop
 • 20. oktober – Ingvild Løklingholm – Kl. 11.00
 • 28. oktober – 03. november – Bønn- og fasteuke
 • 03. november – Tanker og vitnesbyrd etter bønn of faste uke – Kl. 11.00
 • 17. november – Ingvild Løklingholm – Kl. 11.00
 • 24. november – Lovsang bønn og delemøte – Kl. 11.00
 • 1. desember – Svein Bjarne Aase – Kl.11.00
 • 15. desember – Me synger jula inn