Forsamlinga ImF Stord

Hos ImF Stord er det slik at me annakvar sundag møtes Kl.11 til gudsteneste.

Møtestad er på Leirvik Bedehus, som ligg i kort avstand frå Leirvik sentrum.

Gjennom eit år har me i tillegg ulike inspirasjonsseminar, konsertar og andre typar samlingar.

Informasjon om kva som skjer vert gitt gjennom nettsider og Facebook.

Det å møtast som menneske i ulike aldersgrupper er ein viktig del av vårt fundament, både for å dela tru og nattverd, inspirera, støtta og oppmuntra kvarandre.

Me er ei veksande forsamling, med folk i alle aldrar. Born og eldre, unge og familiaralle er velkomne hjå oss.

Me kjem saman for å søkja Gud i fellesskap, der blant anna lovsang, bønn og forkynning er sentralt, men også der den gode samtalen, samlande måltid og sosialt fellesskap er viktig.

Under Gudstenesta er det sundagsskule for borna, og etterpå vert det servert «kaffi med noko attåt» eller middag.

Kan me hjelpa deg?

Er du nyskjerrig på Jesus og den kristne tru? Synest du det er vanskelig å forstå, og kanskje  litt vanskelig å koma på Gudsteneste for fyrste gang? Eller ynskjer du berre nokon å prata med om det du lurar på?

Ta gjerne kontakt med oss, så kanskje me kan vera med og gi nokre svar – og dela vårt fellesskap med deg?

Du kan kontakte Forsamlingsleiar – Ingvild Løklingholm på e-post: post@imfstord.no eller tlf. 92242270

Me bekjenner oss til den luthersk evangeliske læra.

Vil du lera meir om kristen tro?

Sjekk ut omGud.net