Givarteneste til ImF Stord

Bibelen oppfordrar oss til å gi av det me har fått.

Me trur at den rikdomen som er gitt også er gitt med eit ansvar til å forvalte dette rett. Arbeide i ImF Stord er i stor grad drive av frivillige, og vi er heilt avhengige av givarteneste.

Me har eit ønske om å kunne nå enda lengre ut med arbeidet vårt. Med ditt bidrag når me endå lengre!

 

Faste givere til ImF Stord

Ulike måtar du kan gi til ImF Stord

Vipps: 110340
Konto: 3000.22.08101

For å bli ein fast givar kan du følgje denne lenka.

Eller du kan fylle ut skjemaet som ligg her og sende inn til:

ImF
Idrettsvn 10
5353 Straume.

GI EN GAVE

ImF Stord er en forsamling hvor store deler av finansieringen utgjør gaver til forsamlingen. 

Vi mottar ingen fast statsstøtte, så alt arbeidet blir finansiert av det som blir gitt inn av gaver til forsamlingen via kollekt, fast givertjeneste eller andre gaver.

Hva brukes gaveinntektene til? 

Dette er et vanlig spørsmål til forsamlingen, og selvfølgelig et helt legitimt ett.
Likevel er det et annet spørsmål som er mye mer relevant og mer motiverende for oss å tenke på.

Paulus setter oss på sporet i sin takketale til Fillipper -menigheten:

«Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den» (Fil 4:17)

Svaret på «Hva pengene brukes til?» kan være noe så hverdagslig som lønninger, strømregning, trykksaker eller husleie.

Men til spørsmålet «Hva er frukten av gaven?», så kan vi nevne:

 

  • At hver uke er det mellom 100 og 200 barn og unge på de forskjellige tilbuda vi har for de ulike aldersgruppene ,som for eksempel: Juniorving, Fredagsklubb, Soul-Children, Uks, Iuf og søndagsskolen. Her får de høre om Jesus og møte gode voksne som ser dem.
  • At mennesker jevnlig får komme sammen til Gudstjeneste og høre Guds ord
  • At vi jevnlig opplever at mennesker har fått en ny retning for livet og nytt håp for fremtiden
  • At vi jevnlig samles i småfelleskap i ulike hjem og at nye blir invitert med.
  • At vi ukentlig samles til bønn for samfunnet vårt og hver enkelt som er en del av felleskapet.

Dette er noen av fruktene av din trofasthet og dine gaver til forsamlingen.

I 2.kor 9 vers 7 står det at Gud elsker en glad giver og at enhver skal gi det som en har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke av tvang eller ulyst.

Så vår bønn at er Gud virkelig må vise oss skatten det er å få være med å gi til hans arbeid der vi bor, så vi får lyst å ære han med våre midler!

VIL DU VÆRE MED?

Gaver gir skattefradrag

Pengegaver gitt til ImF Stord igjennom fast givertjeneste, der man har oppgitt personnummer, gir skattefradrag. Årlig grense for fradrag er kr 50 000.