Velkommen til møte på Leirvik Bedehus

Søndag 9.juni kl 11.00 på Leirvik Bedehus

Kanskje du skal dele noko av det som Jesus betyr for deg ?