Ei veke til bønn og faste der me søkjer Herren og velsignar øya vår.

«Herren velsigne deg og vare deg! Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred! Når dei såleis legg mitt namn på israelittane, vil eg velsigna dei.»

4. Mosebok 6, 24 – 27