Vår forsamling har vært med i læringsfellesskapet Futurum 

I 2,5 år har vi være med i læringsfellesskapet Futurum. Fellesskapet består av ulike forsamlinger fra hele landet som samles 2 ganger i året til samlinger i Bedehuskirken på Bryne.

Les om Futurum her

Undervisning

Der får vi god undervisning og en del oppgaver som skal hjelpe oss å lede på en best mulig måte i forhold til hva som rører seg i forsamlingen til enhver tid. Vi har også ett kjekt sosialt fellesskap og får knytte bånd med andre fra ImF Familien rundt om i landet.

Samlingene hjelper oss å løfte blikket og tenke på de store linjene når det gjelder det lokale og nasjonale kristne arbeidet. Vi blir samtidig utfordret til å våge å lede på en måte som gjør at vi er avhengig av at Gud griper inn og gjør sitt verk.

Bønn

På samlingene blir det brukt mye tid i bønn, når vi som team har jobbet med en oppgave og kommet frem til noe vi tror er rett for vår forsamling, vil de andre teamene som er der be konkret for vår forsamling. Da bruker vi god tid til å lytte til Gud om han har ett ord eller en hilsen til den enkelte forsamling. Vi har ofte opplevd å få ord som har vært til stor oppmuntring og gitt en klar retning rett inn i vår sammenheng.

Det å være med i Futurum har virkelig vist oss viktigheten av å bruke tid i bønn når vi skal ta viktige beslutninger. Vi merker stadig at Gud alltid vet hva som ligger foran oss. Når vi tar tid til å lytte til han og søker han for retning vil han svare.

Futurum teamet

Teamet som er med i Futurum har variert litt etter som hvilken rolle en har i forsamlingene, men de som er med i nå er : Wibekke og Andre Balcken, Ingvild Løklingholm , Hilde Kristin Teigland, Per Magne Djupvik, Svein Gunnar Notland, Sara Brosvik og Kjetil Fyllingen.

Sist Futurumsamling ble vi enige om 3 området vi ønsket å ha ekstra fokus på 


1. Barnefamiliene

Her ønsker vi i tillegg til søndagsskole og storsamlingene og finne gode treffpunkt som gjør det lettere for ungene å knytte vennskap og kjenne på tilhørighet.

Vi har startet ett pilotprosjekt med ei familiehuskirke hos Per Magne og Audhild Djupvik. Håper dette kan bli noe som kan gi inspirasjon til flere barnefamilier. Målet er å få flere familiehuskirker som treffes jevnlig f.eks til taco eller grillig over bålpanna.

Vi vil også ha større fokus på hvordan vi som forsamling  kan bidra med ulike ressurser som kan hjelpe foreldrene til å formidle tro i hjemmet på en god måte i en travel hverdag. 


2. Prøve å engasjere bibelgruppene mer i Gudstjenestene

Vi har ett ønske om at bibelgruppene i større grad kan få sette sitt preg på Gudstjenesten.


3. Mer undervisning om nådegavene 

Med fokus på bruk av nådegavene på enn sunn og god måte. Tenker det er viktig med undervisning her for å skape forståelse og trygghet.


Tema for høsten

Vi ønsker å ha «hverandre versene» som tema fra høsten av.

For eksempel: Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. – Gal. 6.2

(Søk gjerne i Bibelen etter flere vers).

Hva sier disse versene om hvordan vi skal være som kristne, kan de hjelpe oss å forstå Guds tanke om forsamling bedre?

Forteller disse versene oss noe om Guds tanke for alle de rundt oss som enda ikke kjenner Jesus? Kan de hjelpe oss å nå inn til hjertene?

I oktober skal vi ha ny samling på Bryne

Be gjerne for oss!

Etter denne samlingen vil vi invitere til en medlemskveld hvor vi deler fra samlingen.

Legger ved ette bilde av prioriteringsplanene vi lagde etter forrige samling.

Hilsen Futurum gruppa.