Velkommen til årsmøte

Me vil med dette kalla inn til årsmøte i ImF Stord kl. 19.00 tysdag 18. februar i Leirvik Bedehus.

Me håpar alle kan koma denne kvelden!

Årsmelding kan lastast ned her.

Ta kontakt dersom det er ynskjeleg med årsmelding i papirform.

Husk medlemsavgift

Minnar også om at alle må betala inn medlemsavgift på 300,- pr pers.

Kontonummer: 3000 22 08101
Vipps: 110340

Hugs å merka med namn.

Me ser fram til å møtast.

Mvh styret i ImF Stord