Velkommen til møte på Leirvik Bedehus

Tema: Jesus synlig i mitt liv

Tale ved Ingvild Løklingholm

  • Lovsang
  • Søndagsskule
  • Forbønn
  • Salg av mat etter møte