Velkommen til møte

Søndag 20.okt 

Kl 11.00 på Leirvik bedehus

Ingvild Løklingholm taler

  • Lovsang
  • Forbønn
  • Awana søndagsskole i 1.etg parallellt med møte
  • Presentasjon av konfirmantene
  • Salg av mat etter møte

Vi gleder oss til å være sammen!

Tema er Bønn